Bliv medlem af klubben

Det koster KUN 110 kr. om året for at være voksen medlem i Sydhavsøernes Fjerkræ Klub. Og for juniorer fra 6-18 år er det KUN 50 kr.

Du kan melde dig på et af vores arrangementer eller ved henvendelse til en fra bestyrelsen eller på email.

Kontigentet kan enten betales på konto nr. : 6520 – 4162306 Lollands Bank, på MobilePay 7341UL  (både tal og bogstaver skal skrives) eller fysisk til en fra bestyrelsen.

Medlemsskabet går fra 1/1 – 31/12 .
For at blive medlem, så skal vi bruge :
1) Dit navn
2) Din adresse
3) Dit tlf. nr.
4) Din e-mail adresse
5) Dit fødselsår, hvis du er under 18.

Ps. alle kan og må være medlem af klubben og det også uanset om man ikke lige bor på Lolland eller Falster.

Endvidere har klubben både aktive og støtte medlemmer. Så man behøver ikke at være avler eller udstiller for at være medlem.