Trommeduer

Altenburger trommedue

Arabisk trommedue

Bernburger

Dansk trommedue

Engelsk trommedue

Frankisk trommedue

Tysk dobbeltkappet trommedue

Tysk næbdusk