Farveduer

Berhardiner Schecken
Frankisk Skjolddue
Gimpel
Isdue
Isdue – sokket
Luzerner
Nürnberg Lærke
Sachsisk Brystdue
Sachisk Munkedue
Sachsisk Månedue
Sachsisk Skjolddue
Sachisk Vingedue
Schweizisk Ensfarvet
Stærdue
Svaber
Sydtysk Kullærke
Sydtysk Mohrenköpf
Sydtysk Munkedue
Sydtysk Pave
Sydtysk Skjolddue
Thüringer Brüstdue
Thüringer Ensfarvet
Thüringer Goldkäfer
Thüringer Hvidhalet
Thüringer Mäuser
Thüringer Munkedue
Thüringer Månedue
Thüringer Skjolddue
Thüringer Snippen
Thüringer Svale
Thüringer Vingedue
Wiggert Farvehale