Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl

Landsudstillingen (LU) 2017afholdes den 8. + 10. december - 2017 i  Messecenter Herning.

Der er åbent for publikum :

Fredag: officiel åbning med taler kl. 15, udstillingen er derefter åben fra kl. 16-19.

Lørdag fra kl. 9 - 17
og søndag fra kl. 9-16.

ALLE er velkomne til at kigge forbi. Der er mange specialklubber, som har stande, så der vil være mulighed for at få lavet kontakter til køb af forskellige racer, og få snakket en masse fjerkræ.

       
Priser
Entré 100,- under 18år 50,-
under 12år ifølge med voksne gratis
Partout 150,-
Katalog 100,-
   

Der kan læses mere her : http://www.racefjerkrae.dk/

Ligeledes er der også stande med fjerkræartikler, som sælges med store rabatter. 
 

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl er hovedforeningen for alle specialklubberne og lokalklubberne.

DFfR udgiver hver måned et spændende blad om fjerkræ- bladet kaldes i daglig tale det "Grønne Blad" men hedder Racefjerkræ.

Det er også igennem DFfR, at du køber de faste fod- ringe til fjerkræet.


Læs mere på :
http://www.racefjerkrae.dk

 


Hvis du vil være "aktiv" dvs. udstille og have stemmeret på  generalforsamlinger i lokalklubberne eller specialklubberne.
så skal du også være medlem af :

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.
(DFfR)

Nørreport Centret
Postbox 1327 , 7500 Holstebro
Tlf. 97 40 58 44 
Email .
dffr@post8.tele.dk   

 DU SKULLE PRØVE ET MEDLEMSKAB.

 Kontingent for 2017 ser således ud:

A-medlem kr. 500,00
B-medlem kr. 250,00
Junior med blad kr. 250,00
Junior uden blad kr. 100,00
A-medlem (udland) kr. 550,00
Junior m. blad (udland) kr. 300,00


Info om DFfR

Blev stiftet den 30. november 1878 på rådhuset i Århus. (som Århusforeningen) 40 deltagere var mødt og årskontigentet blev sat til 2 kr, så alle havde råd til at være med.  
Medlemsbladet blev udgivet første gang den 10. marts 1879.
Navnet var Tidsskrift for fjerkræavl.
Samme år blev der den 27.-28. juni afholdt første landsomfattende udstilling og der var tilmeldt 213 katalog numre høns, plus en del duer og fugle.

Foreningens formål var at fremme fjerkræavlens, særlig hønseavlen og æggehandelen i landet.

1881 første landsudstilling blev afholdt i København i Rosenborg Have, kronprins Frederik (senere Kong Frederik d. VIII) besøgte udstillingen og blev foreningens protektor.
Der var registreret 2000 medlemmer. Samme år blev endnu en landsomfattende forening stiftet den såkaldte "Københavnerforening", som afsted kom at "Århusforeningen" skiftede navn til "Foreningen for Danmarks Fjerkræavl"

1887 Tanken om oprettelse af special klubber bliver luftet og inden årets udgang blev Minorka Klubben dannet, siden fulgte Italiener og Dansk Landhøne klub.

1891 de to landdækkende foreninger sammensluttes til et "Fjerkræselskab" dog er de selvstændige foreninger. Medlemmer er både sports- og erhvervsavlere.

1894 der eksperimeteres med kunstig udrugning.

1897 Der er en del uro på landsplan og der oprettes en ny 3. landsdækkende forening "Foreningen for landøkonomisk fjerkræavl" med medlemsblad som hedder "Hønsegården"

1899 "Københavnerforeningen" får sit eget medlemsblad "Fjerkræbladet"  

1900 der arbejdes på en sammenslutning af de 3 eksisterende foreninger.
Dette forkastes af den sidst ankommende forening.

1902 kredsene bliver oprettet.

1909 de 3 foreninger finder sammen, dog som selvstændige foreninger med hver deres medlemsblade, men med fælles udstillinger.

1910 de 3 foreninger udvælger hver 3 mænd, som udgør et dommerudvalg med henblik på at udvælge dommere til udstillingerne.

1912 de 3 foreninger sluttes sammen og navnet bliver Danmarks Fjerkræavlerforening.

1913 Den nye forening afholder sit første repræsenttantskabsmøde og landsudstilling i Rudkøbing. Medlemstallet er omkring 5.500.

1915-1918 præges af verdenskrigen.

1922 Skandinavisk Fjerkræstandard foreligger.

1924 Indføres landsfodringe og i 1925 bliver de obligatoriske på kommende udstillinger.

1931 året slutter med et medlemstal på 17.000.

1940 - 1942 krigen rammer Danmark, foreningen deler korn ud til medlemmerne.
Men der er desværre tilbagegang i fjerkræstanden, foreningen har nu 11.000 medlemmer.
Landsfodringene slipper op pga. materialemangel.
 
1943 udgives der en håndbog "Høns og kyllinger" som propaganda og på 3 måneder øges medlemstilgangen med 2300 nye !

1947 medlemstallet er oppe på 23.089.

1950 der sælges 282.000 landsfodringe.

1952 den nye standard I udkommer.

1955 Standard II udkommer og der indføres ringsedler. Det begynder desværre at blive sværere for byhønseholdere og der er udbrud af pest på Fyn.

1956 medlemstallet er 22.300. Der advares om fremmed besøg i hønsegårdene pg.a smittefare.
Samtidig er der uenighed mellem sports- og erhvervsavlerne.

1957 der nedsættes et standard udvalg.

1961 er der 17.000 medlemmer.

1962 indføres forbud mod fjerkræudstillinger.

1964 under skærpede omstændigheder må der igen udstilles, dog må dem med erhvervsfjerkræ ikke udstille.

1965 Foreningen opdeles i erhverv og sportsavl. Og skellet imellem dem bliver større.

1966 medlemstallet går stærkt tilbage.

1967 nyudgave af Skandinavisk Fjerkræ Standard udformet i et ringbind udsendes.

1969 den første fjerkræ koloni ser dagens lys i Herning.

1971 erhvervet og raceavlen går hver til sit. Og det bliver til Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og Dansk Erhversfjerkræ i stedet, en epoke er slut.
Senere på året bliver der igen forbud mod afholdelse af udstillinger pga. hønsepest i Nordjylland.

Det var så en noget forkortet fortælling om opstarten på DFfR.

Der er ikke skrevet om alle de landsudstillinger som der også er blevet afholdt under hele forløbet.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE